Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

SENAT AKADEMICKI

CZ?ONKOWIE  SENATU
(2005 – 2008)

1. Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
2. Prof. dr hab. Józef Górniewicz
3. Prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk
4. Prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski
5. Prof. dr hab. Jan Jankowski
6. Prof. dr hab. Janusz Piechocki
7. Dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM
8. Prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski
9. Dr hab. Krzysztof ?wi?tek, prof. UWM
10. Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
11. Prof. dr hab. Józef Tworkowski
12. Dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
13. Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
14. Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
15. Prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski
16. Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
17. Prof. dr hab. Stefan Ziajka
18. Dr hab. Miros?aw Krzemieniewski, prof. UWM
19. Prof. dr hab. Stanis?aw Pikulski
20. Ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
21. Prof. dr hab. Krystyna Iwa?czuk-Czernik
22. Prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa
23. Prof. dr hab. in?. Idzi Gajderowicz
24. Prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
25. Prof. dr hab. Jan Kucharski
26. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
27. Prof. dr hab. Tomasz Janowski
28. Dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
29. Dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
30. Dr hab. in?. Jacek Bieranowski, prof. UWM
31. Prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski
32. Dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM
33. Dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM
34. Ks. prof. dr hab. W?adys?aw Nowak
35. Dr in?. Wojciech Kozera
36. Dr Dorota Górniak
37. Dr in?. Rados?aw Cellmer
38. Dr Lech Krajewski
39. Dr in?. Bo?ena Kordan
40. Dr Halina Ta?ska
41. Dr wet. El?bieta Terech-Majewska
42. Dr hab. in?. Miros?aw Gornowicz
43. Dr Anna Organi?ciak-Krzykowska
44. Dr in?. Marek Ciak
45. Dr in?. Krzysztof Bohdziewicz
46. Dr wet. Piotr Gomu?ka
47. Dr Lech Grochowski
48. Ks. dr Jan Guzowski
49. Mgr in?. Katarzyna Ma?kiewicz
50. Mgr Franciszka Orzeszkowska
51. Dr in?. Aleksander Socha
52. In?. Józef Zió?kowski
53. Mgr Anna Sobota
54. Dr Danuta Konieczna
55. Mgr in?. Eliza Sitnik
56. mgr Nina Smoli?ska
57. Magdalena Adamowicz
58. Bart?omiej Andrzejewski
59. Kinga B?aszk
60. Tomasz Grzywaczewski
61. Tomasz Juszkiewicz
62. Rafa? Kostyk
63. Wojciech Morawski
64. Jacek Mo?ejko
65. Katarzyna Otremba
66. Grzegorz Soko?owski
67. Justyna Staniszewska
68. Karol Szuniewicz
69. Karolina Wojciechowska

oraz

70. Mgr Krystyna Dublaszewska (ZNP-KRN)
71. Dr in?. El?bieta Januszewicz (ZNP)
72. Dr Zbigniew Korejwo (NSZZ „Solidarno??”)
73. Jan Nieradko (Zw. Prac. Rol. RP)
74. Zofia Narkowicz (Kwestor)
75. Dr Henryk D?browski (ZNP)
76. Dr hab. Andrzej Kuncewicz, prof. UWM (Przewodnicz?cy Komisji Statutowej)
77. Prof. zw. dr hab. Jan Szczerbowski (Przewodnicz?cy Rady Patronackiej)


Ta strona by?a odwiedzana 1232 razy (w tym z UWM 77 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa